Historie

Sandakerveien nr. 26 hører til de eldste husene som står igjen der i strøket. I eldre tider ble bygningen kalt "Raumærra-gården". Ikke langt herfra, nærmere bestemt i nr. 12, voskte Sagene-dikteren Oskar Braaten opp, så man kan rygt si at man her befinner seg midt i hans barndomsrike.

I 1824 var Bernt Johannesen gårdens eier. Hans datter, Henrikke Jacobine Berntsdatter, overtok i 1843. Hun var gift med bøkker Hans Børresen. Fra 1851 ble Tollef Hansen og Martine Jacobsen eiere. De satt med stedet tilo 1860 da handelsborger Arne Olsen kjøpte nr. 26.

I 1865 fant man på denne adressen fire husstander. Overhodene for de repsektive familiene var: repslagersvenn Jonas Olsen, arbeidsmann Andreas Tostensen, oljemøller Anders Andreassen, som var født i Sverige, og alunarbeider Svend Christiansen. Med familiemedlemmer og losjerende bodde i alt 25 personer i huset den gang.
Omkring 1875 ble smedsvenn Carl Gulbrandsen eier. Han hadde tidligere hatt borgerskap. Hans leieboere var slakter Chr. Johansen, snekker Oscar Hammer og papirarbeider John Thorsensen, som jobbet ved Bentse Brug.

Gjennom årene har det vært drevet forskjellige virksomheter i butikken i første etasje. I mange år var her husholdningshandel, en periode strykeri, og så i en årreke damefrisørsalong. Først ble salongen kalt "Theresia", dernest "Annies Salong". Av senere gårdeiere kan nevnes Madame Marie Gulbrandsen, gartner N. M. Nielsen, murer Hagb. Johansen, Sigurd N. Nielsen og Thoralf Hansen.

Eier i dag er Tom Myhrer, som bor her og driver sin næringsvirksomhet i den gamle Raumærra-gården.

Av Alf Næsheim

 
   

Teknisk Vacuum Elektrisk    •    Tlf. 22 35 35 35    •    Sandakerveien 26    •    0473 Oslo